ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร(Accounting and Tax Consulting service)

Last updated: 3 Jul 2020  |  7614 Views  | 

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร(Accounting and Tax Consulting service)

เรามีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากร ที่ถูกต้อง ทันเวลาต่อการตัดสินใจ

  • รับให้คำปรึกษาสำหรับ บริษัทเอกชนที่ได้รับตรวจสอบ จากสรรพากร
  • ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ
  • เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
  • บริการวางระบบบัญชี วางแผนภาษี และการควบคุมภายใน
  • Setup accounting application ( Express, Winspeed , Myaccount)
  • สร้างรายงานงบการเงินจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้สามารถออกรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ
  • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบ และสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้อย่างครบวงจร
  • จัดให้มีเจ้าหนาที่มาพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน การบันทึกบัญชี
  • ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานสรุปปัญหาที่พบ
  • และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy